sgb logo slesin

Bank Spółdzielczy w Ślesinie

Oferta Banku

Kredyty

 • Kredyty obrotowe komercyjne
 • Kredyty inwestycyjne komercyjne
 • Kredyt na zakup maszyn i urządzeń rolniczych
 • Kredyty obrotowe „Cztery pory roku”
 • Kredyty UNIJNE
 • Kredyty rolnicze z dopłatami AR i MR
 • Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i usługach dla rolnictwa
 • Kredyty na zakup gruntów
 • Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
 • Kredyty mieszkaniowe
 • Kredyty gotówkowe dla posiadaczy ROR
 • Kredyty gotówkowe konsumenckie
 • Kredyty odnawialne w ROR
 • Kredyty w rachunku bieżącym – przedsiębiorcy indywidualni i rolnicy
 • Kredyty na kolektory słoneczne

Depozyty

 • Wkłady a vista
 • ROR osób prywatnych
 • Rachunki bieżące rolników
 • Rachunki bieżące przedsiębiorców
 • Rachunek oszczędnościowy
 • Rachunek młodzieżowy
 • Rachunek rodzinny
 • Lokaty terminowe 1 m-czne
 • Lokaty terminowe 3 m-czne
 • Lokaty terminowe 6 m-czne
 • Lokaty terminowe 9 m-czne
 • Lokaty terminowe 12 m-czne
 • Lokaty terminowe 24 m-czne
 • Lokaty terminowe 36 m-czne
 • Lokata SGB

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Ślesinie

Pl. Wolności 14, 62-561 Ślesin

tel. +48 (63) 270 40 03

fax +48 (63) 270 41 56

e-mail: bsslesin@home.pl